Postacie


mjr Edward Śmigły-Rydz


ppłk Kazimierz Sosnkowski


gen. Leon Berbecki


gen. bryg. Mieczysław Ryś-Trojanowski


płk Władysław Belina-Prażmowski


kpt. Franciszek Grudziński-Pększyc


kpt. Jan „Herwin” Piątek


kpt. Witold Ścibor-Rylski


kpt. Kazmierz „Kuba” Bojarski


płk. Wacław Kostek-Biernacki


kpt. Albin „Satyr” Fleszar


ppor. Król Kaszubski


Stanisław Burhardt-Bukacki


kpt. Józef Konstanty Olszyna-Wilczyński


por. Gustaw Konstanty „Orlicz” Dreszer


o. Kosma Lenczowski
(Karol Marceli Lenczowski)